۱۳۹۹ شنبه ۹ فروردين
درباره هیات نظارت استانی
هيات نظارت وارزيابي آموزش عالي استان اصفهان به كارايي واثر بخشي نظام آموزشي كمك مي كند وموجب دريافت بازخوردهاي مثبت واصلاح كاركرد سيستم ودر جهت صحيح قرار گرفتن مسير دانشگاهها وموسسات مي گردد.
اعضاي هيات نظارت استان اصفهان به شرح ذيل مي باشد :
 
جستجو
زیر نظام های آموزشی
خدمات و عضویت
آئین نامه ها
دانشجویی فرهنگی
فعالیت های غیرمجاز
سامانه ها
موسسات آموزش آزاد مجاز
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خيابان هزار جريب - دانشگاه اصفهان - معاونت آموزشي - طبقه اول - دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت عتف استاني
كدپستي: ...........
E-mail: 
nezarat.ostani@staf.ui.ac.ir
 
تلفن: 37934390 تلفكس: 36689918
Powered by DorsaPortal