۱۴۰۲ شنبه ۸ مهر

درباره دبيرخانه هيات نظارت استاني

اعضای هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان اصفهان :
 

- آقای دکتر حسین هرسیج ، رییس دانشگاه اصفهان و رییس هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

- آقای دکتر حجت الله سعیدی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان و نایب رییس هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

-آقای دکتر محمد فرامرزی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان و دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

- آقای دکتر هادی امیری، معاون پژوهشی و فناوری  دانشگاه اصفهان و عضو حقوقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

- خانم دکتر سعیدیان، معاون فرهنگی - اجتماعی دانشگاه اصفهان و عضو حقوقی هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

- آقای دکتر حسین شریعتمداری، عضو هیات علمی متخصص از دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

- آقای دکتر سید رضا حجازی، عضو هیات علمی متخصص از دانشگاه صنعتی اصفهان  و عضو حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

- سرکار خانم دکتر مهرناز آزادی، عضو هیات علمی متخصص از دانشگاه هنر اصفهان و عضو حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

- آقای دکتر محمد قلمکاریان، مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان اصفهان و عضو حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

- آقای دکتر جلال عسگری، عضو هیات علمی متخصص از دانشگاه کاشان وعضو حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

- آقای دکتر غلام رضا مالکی، رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان و عضو حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

- آقای دکتر هادی مشرف زاده، رییس دانشگاه فنی وحرفه ای استان اصفهان و عضو حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

- آقای دکتر عبدالرسول شکیبا، نماینده دانشگاه فرهنگیان و عضو حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

 
هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان اصفهان بر اساس شیوه نامه مصوب شماره 3081/17 مورخ 25/2/88 وزارت متبوع تشکیل و فعالیت خود را طبق همین مصوبه در دانشگاه اصفهان شروع کرده است. با توجه به اینکه نظارت و ارزیابی به کارآیی و اثر بخشی نظام آموزشی کمک می کند و موجب دریافت بازخوردهای مثبت و اصلاح کارکرد سیستم و در جهت صحیح قرار گرفتن مسیر دانشگاهها می شود. نظارت و بررسی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد. این هیات نیز در همین راستا تشکیل گردیده و اهداف ویژه ای را دنبال می نماید.

به طور کلی می توان هدفهای زیر را برای هیأت های نظارت استان در نظر گرفت:

- ایجاد شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی در استان با مشارکت موسسات دولتی و غیر دولتی

- تعیین و اجرای نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات آموزشی، فرهنگی و پژوهشی

- تدوین سیاست ها، برنامه ها و ارائه راهکارهای مناسب اجرایی در زمینه نظارت و ارزیابی موسسات به منظور ارتقاء کیفیت

آموزشی و پژوهشی آنها است که می تواند تصمیم گیران، سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزش عالی را در جهت بهبود روش ها و نیل به اهداف و افزایش بازدهی یاری نماید.

 
تاریخ به روز رسانی:
1402/06/04
تعداد بازدید:
3636
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - معاونت آموزشی - طبقه اول - دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: 
nezarat.ostani@staf.ui.ac.ir
 
تلفن: 37932895-031 تلفکس: 36688303-031
Powered by DorsaPortal