۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت
مديريت و كاركنان
 
 
دکتر محمد فرامرزی
دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان اصفهان و مسئول دبیرخانه دانشگاه معین
دکتری فیزیولوژی ورزشی
 
تلفن: 37932895-031
نمابر: 36688303-031
 
 
 
آمنه کاظمی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
مسئولیت :
کارشناس خدمات رایانه ای
کارشناس کارگروه های تخصصی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه های دولتی
- مسئول دفتر دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
- کارشناس سامانه آموزش عالی استان ( ساعا )
پاسخ گویی به سوالات و مشکلات زیرنظام دانشگاه فرهنگیان و دانشگا های دولتی
- پیگیری امور ارجاعی از سوی دبیر هیات نظارت استان
 
تلفن: 37932895-031
 
سید مهدی موسوی
تحصیلات : کارشناسی ارتباطات، علوم اجتماعی
مسئولیت:
- کارشناس دبیرخانه هیات نظارت و تضمین کیفیت استانی و دانشگاه معین
- کارشناس کارگروه تخصصی دانشگاه فنی و حرفه ای
-  کارشناس سامانه الکترونیکی رسیدگی به شکایات 
-  عضو کارگروه نظارت و ارزیابی  دانشگاه فنی و حرفه ای استان
- پاسخگویی به سوالات و مشکلات مربوط به زیرنظام دانشگاه فنی و حرفه ای
تهیه گزارش های موردی و سالانه از وضعیت زیرنظام مربوطه مطابق با نیاز هیات نظارت استان و مرکز
- پیگیری امور ارجاعی از سوی دبیر هیات استانی
 
تلفن: 37934390 -031

 احمدرضا سلیمی
تحصیلات : دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی
مسئولیت:
- کارشناس دبیرخانه هیات نظارت و تضمین کیفیت استانی و دانشگاه معین
- کارشناس کارگروه های تخصصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی، آموزش عالی آزاد و دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان
کارشناس وبگاه و درگاه های اطلاع رسانی دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
- کارشناس پیگیری تشکیل جلسات هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان
- عضو کارگروه نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان
پاسخگویی به سوالات و مشکلات مربوط به زیرنظام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی، آموزش عالی آزاد و دانشگاه جامع علمی - کاربردی 
-  تهیه گزارش های موردی و سالانه از وضعیت زیرنظام های مربوطه مطابق با نیاز هیات نظارت استان و مرکز
-  پیگیری امور ارجاعی از سوی دبیر هیات استانی
 
 
تلفن: 37934390-031
 
خلیل ایزدی
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
مسئولیت:
- کارشناس دبیرخانه هیات نظارت و تضمین کیفیت استانی و دانشگاه معین
کارشناس کارگروه های تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات و مراکز تحقیقاتی ، پژوهشی استان
-  عضو کارگروه نظارت و ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی استان
پاسخگویی به سوالات و مشکلات مربوط به زیرنظام دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز تحقیقاتی- پژوهشی
-  تهیه گزارش های موردی و سالانه از وضعیت زیرنظام های مربوطه مطابق با نیاز هیات نظارت استان و مرکز
پیگیری امور ارجاعی از سوی دبیر هیات استانی
 
تلفن: 37932406-031

جمال الهی
تحصیلات : کارشناسی ارشد تاریخ ( گرایش ایران اسلامی )
مسئولیت:
- کارشناس مسئول دبیرخانه هیات نظارت و تضمین کیفیت استانی و دانشگاه معین 
- کارشناس کارگروه تخصصی دانشگاه پیام نور
- عضو کارگروه نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان
- کارشناس رسیدگی به جرایم مراکز غیرمجاز صدور مدارک دانشگاهی
- کارشناس برنامه ریزی بازدیدهای سالیانه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان 
-  پاسخ گویی به سوالات و مشکلات زیرنظام دانشگاه پیام نور
-   تهیه گزارش بازدیدهای موردی و سالیانه از وضعیت زیرنظام مربوطه، مطابق با نیازهای هیات نظارت استان و مرکز نظارت و ارزیابی وزارت عتف
- پیگیری امور ارجاعی از سوی دبیر هیات نظارت استان
 
تلفن: 37932406-031

تاریخ به روز رسانی:
1401/02/21
تعداد بازدید:
3662
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - معاونت آموزشی - طبقه اول - دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: 
nezarat.ostani@staf.ui.ac.ir
 
تلفن: 37932895-031 تلفکس: 36688303-031
Powered by DorsaPortal