۱۴۰۲ جمعه ۷ مهر

مديريت و كاركنان

 
 

دکتر محمد فرامرزی

دکتری فیزیولوژی ورزشی

مدیر نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

دبیر هیات نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان اصفهان

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با مرتبه استاد

تلفن: 37932895-031
نمابر: 36688303-031
 
مهندس مهرداد صادقی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع_ مدیریت سیستم و بهره وری

معاون مدیر نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

معاون دبیر هیات نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان اصفهان

دبیر کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی استان اصفهان

دبیر کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی موسسات آموزش عالی آزاد استان اصفهان

 
 
 خانم آمنه کاظمی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

کارشناس مدیریت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت

کارشناس سامانه ساعا ( HES)

دبیر کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاه های دولتی و فرهنگیان استان اصفهان
تلفن: 37932895-031

جمال الهی

کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی

کارشناس مسئول مدیریت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت

مسئول برنامه ریزی بازدید های نظارت و ارزیابی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان اصفهان

دبیر کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاه و مراکز پیام نور استان اصفهان

 تلفن: 37932406-031
 
 
 
 محمدعلی یوسفی

کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی

کارشناس مدیریت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت

کارشناس سامانه تسما

دبیر کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی موسسات پژوهشی و فناور استان اصفهان

دبیر کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاه  و مراکز جامع علمی کاربردی استان اصفهان

   
 
 
 

خلیل ایزدی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

کارشناس مسئول مدیریت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت

مسئول رسیدگی به شکایات آموزش عالی استان اصفهان

دبیر کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مراکز وابسته استان اصفهان

دبیر کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان

تاریخ به روز رسانی:
1402/05/23
تعداد بازدید:
5221
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - معاونت آموزشی - طبقه اول - دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: 
nezarat.ostani@staf.ui.ac.ir
 
تلفن: 37932895-031 تلفکس: 36688303-031
Powered by DorsaPortal