۱۴۰۲ شنبه ۸ مهر

اعضای هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان اصفهان

- آقای دکتر حسین هرسیج ، رییس دانشگاه اصفهان و رییس هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

- آقای دکتر حجت الله سعیدی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان و نایب رییس هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

-آقای دکتر محمد فرامرزی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان و دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

- آقای دکتر هادی امیری، معاون پژوهشی و فناوری  دانشگاه اصفهان و عضو حقوقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

- آقای دکتر محمد ربانی، معاون فرهنگی - اجتماعی دانشگاه اصفهان و عضو حقوقی هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

- آقای دکتر حسین شریعتمداری، عضو هیات علمی متخصص از دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

- آقای دکتر سید رضا حجازی، عضو هیات علمی متخصص از دانشگاه صنعتی اصفهان  و عضو حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

- سرکار خانم دکتر مهرناز آزادی، عضو هیات علمی متخصص از دانشگاه هنر اصفهان و عضو حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

- آقای دکتر مجید جاوری، مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان اصفهان و عضو حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

- آقای دکتر جلال عسگری، عضو هیات علمی متخصص از دانشگاه کاشان وعضو حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

- آقای دکتر بهزاد رضایی، رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان و عضو حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

- آقای دکتر محسن دوازده امامی، رییس دانشگاه فنی وحرفه ای استان اصفهان و عضو حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

- سرکار خانم پری عطایی، نماینده دانشگاه فرهنگیان و عضو حقیقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/02/06
تعداد بازدید:
3163
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - معاونت آموزشی - طبقه اول - دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: 
nezarat.ostani@staf.ui.ac.ir
 
تلفن: 37932895-031 تلفکس: 36688303-031
Powered by DorsaPortal